Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT
w Bytomiu Miechowicach
MENU

 STRONA GŁÓWNA

 ZAPROSZENIE

 OPIS DOMU

 OFERTA

 PRACA SOCJALNA

TERAPIA ZAJĘCIOWA I AKTYWIZACJA

 REHABILITACJA

 ŻYWIENIE

 PODZIĘKOWANIA

 
USŁUGI OPIEKUŃCZE


Usługi opiekuńcze:
- prowadzenie procesu pielęgnowania w zależności od jednostek chorobowych
- pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych
- obserwacja stanu zdrowia mieszkańca
- wykonywanie zabiegów pielęgniarskich i pielęgnacyjnych (karmienie chorych, toaleta ciała)
- przygotowanie do badań i pobieranie materiału do badań
- prowadzenie profilaktyki chorób i promocji zdrowia

Usługi medyczne
Opiekę sprawuje lekarz rodzinny - internista.

Do jego zadań należy:
- opiniowanie indywidualnego planu opieki
- udział w pracach Zespołu Terapeutycznego
- współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu
- prowadzenie oświaty zdrowotnej dla podopiecznych
- indywidualne porady na życzenie mieszkańca

Zapewniamy również konsultacje i opiekę lekarzy specjalistów.

       

MENU

 USŁUGI OPIEKUŃCZE

 INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 JAK U NAS ZAMIESZKAĆ

 USŁUGI RELIGIJNE

 ORGANIZACJE

 GALERIA

 KONTAKT

 Administrator strony