Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT
w Bytomiu Miechowicach
MENU

 STRONA GŁÓWNA

 ZAPROSZENIE

 OPIS DOMU

 OFERTA

 PRACA SOCJALNA

TERAPIA ZAJĘCIOWA I AKTYWIZACJA

 REHABILITACJA

 ŻYWIENIE

 PODZIĘKOWANIA

 
PRACA SOCJALNA

1. poradnictwo i rozwiązywanie problemów dotyczących zapewnienia opieki

2. pomoc w unormowaniu spraw urzędowych i prywatnych oraz prawnych

3. udzielanie pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy

4. prowadzenie dokumentacji mieszkańca

5. rozwiązywanie, łagodzenie konfliktów między mieszkańcami z uwzględnieniem ich oczekiwań, życzeń, potrzeb

6. przyjęcie nowego mieszkańca do DPS

7. naliczanie kosztów utrzymania

8. utrzymywanie kontaktów z rodziną mieszkańców

9. udział w aktywizacji mieszkańców

10. odwiedzanie chorych mieszkańców przebywających w szpitalu


   
MENU

 USŁUGI OPIEKUŃCZE

 INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 JAK U NAS ZAMIESZKAĆ

 USŁUGI RELIGIJNE

 ORGANIZACJE

 GALERIA

 KONTAKT

 Administrator strony