Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT
w Bytomiu Miechowicach
MENU

 STRONA GŁÓWNA

 ZAPROSZENIE

 OPIS DOMU

 OFERTA

 PRACA SOCJALNA

TERAPIA ZAJĘCIOWA I AKTYWIZACJA

 REHABILITACJA

 ŻYWIENIE

 PODZIĘKOWANIA

 
ORGANIZACJE

W Domu działa:
- Samorząd Mieszkańców
- Koło Kombatantów Nr 12
- Klub Wolontariusza Maki


SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW

     KOŁO KOMBATANTÓW NR 12

   
Zarząd Koła


         WOLONTARIAT


Starość jest ostatnim etapem życia człowieka, który nierozerwalnie łączy się ze śmiercią. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym, zmniejszenie aktywności, izolacja, są charakterystyczne dla tego okresu życia. Zachodzące zmiany powodują, iż starość postrzegana jest w kontekście negatywnym, wydaje się być smutna, często samotna i beznadziejna. Tak być nie musi. Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu-Miechowicach jest jednostką, która przełamuje negatywne stereotypy starości. Działa tu Klub Wolontariusza Maki, którego misją jest integracja środowiska lokalnego z Domem Pomocy Społecznej Kombatant i wyzwolenie zachowań altruistycznych dla dobra drugiego człowieka.

W dzisiejszych czasach działalność społeczna nie jest już tak popularna jak kiedyś, ale działalność społeczna to dobre lekarstwo na samotność. To także niezawodna metoda na zapewnienie sobie zdrowia i przedłużenie pogodnych lat życia. świadomość, że jesteśmy komuś potrzebni, że ciągle pozostajemy aktywni, a nasze działania przynoszą wymierne skutki, dodaje skrzydeł i pomaga zachować siły. Działalność społeczna czyli bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi jest najpiękniejszym darem jaki można ofiarować.

Celem działania w ramach Klubu Wolontariusza Maki jest:
- kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi poprzez uczestnictwo w życiu mieszkańców,
- chęć pomagania ludziom potrzebującym
- działanie dla własnej satysfakcji
- chęć poznania nowych ludzi
- pragnienie spłacenia długu wobec społeczeństwa
- nadzieja na zdobycie nowych doświadczeń
- możliwość zdobycia zajęcia


   

MENU

 USŁUGI OPIEKUŃCZE

 INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 JAK U NAS ZAMIESZKAĆ

 USŁUGI RELIGIJNE

 ORGANIZACJE

 GALERIA

 KONTAKT

 Administrator strony