Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT
w Bytomiu Miechowicach
MENU

 STRONA GŁÓWNA

 ZAPROSZENIE

 OPIS DOMU

 OFERTA

 PRACA SOCJALNA

TERAPIA ZAJĘCIOWA I AKTYWIZACJA

 REHABILITACJA

 ŻYWIENIE

 PODZIĘKOWANIA

 
ZAPROSZENIE


Starość jest ostatnim etapem życia człowieka, który nierozerwalnie łączy się ze śmiercią. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym, wielonarządowość schorzeń, zmniejszenie aktywności społecznej, izolacja, są charakterystyczne dla tego okresu życia. Zachodzące zmiany psychofizyczne i społeczne powodują, iż starość postrzegana jest
w kontekście negatywnym, wydaje się być smutna, często samotna
i beznadziejna.

Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu jest jednostką, która przełamuje negatywne stereotypy starości. Misją naszego Domu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia i całodobowej opieki osobom starszym, pomoc w godnym przeżywaniu i akceptowaniu życia
z zachowaniem samodzielności oraz rozwój zainteresowań. Przy tym mieszkaniec Domu jest postrzegany holistycznie wraz z jego ciałem, duszą, rodziną i środowiskiem z którego się wywodzi.

Logo Domu to dwie dłonie. Jedna oczekująca pomocy, druga pomoc dająca. W harmonii błogosławionych dłoni odnajdujemy szacunek dla drugiego człowieka, miłość, troskę i wzajemne zrozumienie.
Zaproszeniem do nas niech będzie wiersz:

Stoi dom duży, uśmiechnięty, jasny,
Ni to na górce, ni to na dole.
Piękny i dobry - bo to dom radosny,
Dom Kombatanta ważny i kochany,
A w nim żyją sobie seniorzy i damy,
Wrota jego szeroko rozwarte,
Jak szlachciury ręce
Zapraszają do środka, gościnnie i z sercem.
A z domu patrzą okna i oczy głębokie,
Zamyślone, czasem smutne i często radosne.
Spoglądają, marzą, obserwują wiosnę...
Tu azalie przekwitły i rododendrony,
Co swymi barwami, kolorem i złotem
Rozsiewały urok, zapach i tęsknotę.
Teraz patrzą na rabaty, piękne, kolorowe,
Na kwiaty różnorakie, aksamitne,
Subtelne i jakże wykwintne.
Patrzą te okna jasne i oczy, myślą i marzą
O dobrym życiu, sercach, a może miłości,
Która gości w ludziach do późnej starości.
Dom Kombatanta ma swoje uroki.
Przeżywa chwile rożne, acz tętniące życiem,
Bo w nim tkwi dusza ogromna, cudowna, bierze się za boki
I każe śmiać się, śpiewać i pomarzyć skrycie.

Teresa Wieczorek
MENU

 USŁUGI OPIEKUŃCZE

 INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 JAK U NAS ZAMIESZKAĆ

 USŁUGI RELIGIJNE

 ORGANIZACJE

 GALERIA

 KONTAKT

 Administrator strony